NO LIMIT
A NORWEGIAN MADE SPORT BRAND

No Limit er et nytt klubbmerke som har sine røtter i Norge og som liker å gå nye veier. Bedriften består av et team med lang erfaring innen klubbmarkedet og med spesial-kompetanse innen produksjon av sportsutstyr. Vi har passion for sport og er et team med dedikert lidenskap for det vi driver med. Visjonen vi bestreber å oppnå for våre kunder, gjengis godt gjennom vårt merkenavn: No Limit - mange muligheter, få begrensninger. Vi ønsker å spesialisere oss som en nisjèleverandør, hvor vi skal levere produkter som gir verdiskapning for våre kunder gjennom en unik identitet og profil.
 
Som bedrift skal vi være innovative, utvikle smarte løsninger og gjøre bruk av ny teknologi slik at vi kan tilby våre kunder tjenester som gir betydelig valgfrihet og fleksibilitet. Vi ønsker nemlig at breddeidretten skal tilbys de samme muligheter som den profesjonelle delen av idretten når det gjelder å få tilgang på spesialtilpasset klubbutstyr.
 
Vi er en forutsigbar leverandør som alltid kan levere påfyll til våre kunders kolleksjoner. Med egen fabrikk er vi ikke styrt av internasjonale markeder, men har full kontroll på egen utvikling og produksjon. Vi kan når som helst i samarbeid med kunden produsere on demand akkurat det utstyret kunden har behov for.
 
No Limit er the new kid on the block i klubbmarkedet og vi skal alltid pushe grenser for å gi deg som kunde smartere og bedre tjenester. Vårt mål er å bygge et sterkt brand gjennom å være en foretrukket partner til klubbmarkedet i Skandinavia. No Limit eies av Sport Innovation AS.
FREMTIDSRETTET MODELL   EFFEKTIV VERDIKJEDE
Vi har strategisk valgt en nettbasert forretningsmodell, hvor vi skal utfordre det etablerte klubbmarkedet ved å gjøre bruk av en digital infrastruktur, ny teknologi og en effektiv verdikjede for å møte dagens krav til forretningsdrift. Vårt mål er ikke å velge løsninger basert på lavest mulig pris. Vi skal ha fokus på å levere det kunden vil ha, i balanse med en bærekraftig strategi som gir muligheter og konkurransefortrinn for virksomheten.
 

KLUBBMERKE AV VÅR TID   KORTREIST & DIREKTE
No Limit skal være et annerledes klubbmerke, hvor målet er å utvikle nye og smarte løsninger for å kunne gi våre kunder bedre tjenester med høy grad av valgfrihet. En bedriftskultur hvor kundens behov skal komme først og med en tilpasningsdyktig forretningsfilosofi som tør å ta utradisjonelle valg for å oppnå vår fremtidsvisjon om å være et klubbmerke av vår tid og fremtidens klubbleverandør.
 
Fremtiden krever logistikkløsninger som har en grønnere profil og derfor fokuserer vi på kortreist vareflyt og færrest mulig ledd i verdikjeden. Vi har derfor valgt å produsere på egen fabrikk i EU og i størst mulig grad levere varen direkte fra produksjon til sluttkunden. Transport er en av de store på forurensning og frakt fra EU er korteste vei for produksjon av tekstil. Færre ledd betyr effektiv logistikk og er bra for miljøet.

INNOVASJON & TEKNOLOGI   ETISKE VERDIER & GRØNN PROFIL
Ved å gjøre bruk av digitale løsninger og avansert teknologi, viser vi vei når det gjelder å benytte innovative løsninger i klubbmarkedet. Innovasjon som under-støttes av tekniske løsninger som gjør at klubb & medlem kan tilbys nye produktmuligheter med betydelig valgfrihet. Tekniske løsninger som gir klubber verdiskapning i form av å forsterke identiteten utad og medlems-tilhørigheten innad.
 
Etiske verdier og grønn profil er viktig for vår forretningsfilosofi. Veivalg som produksjon i EU som følger vestlige retningslinjer for arbeidsvilkår og -miljø. Produksjon on demand med minimal overproduksjon da vi ikke produserer mer enn akkurat det våre kunder til enhver tid har bruk for og med så effektiv vareflyt som mulig, gjør vi så godt vi kan for å ivareta en mer bærekraftig virksomhet.